رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل و کارکنان اداره کل حراست استانداری با معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی دیدار و گفتگو کنند.
مدیر کل حراست استانداری در دیدار صمیمانه با فرماندار بوئین زهرا:
مدیر کل حراست استانداری در دیدار صمیمانه با فرماندار بوئین زهرا گفت: حراست ها در خدمات رسانی بهتر به مردم فرمانداران را همراهی می کنند.
با حضور مدیر کل حراست استانداری؛
همایش منطقه ای حراست های فرمانداری و شهرداری شهرستان های بوئین زهرا و آوج با حضور مدیر کل حراست استانداری برگزار شد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل و کارکنان اداره کل حراست استانداری با معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی دیدار و گفتگو کنند.
مدیر کل حراست استانداری در دیدار صمیمانه با فرماندار بوئین زهرا:
مدیر کل حراست استانداری در دیدار صمیمانه با فرماندار بوئین زهرا گفت: حراست ها در خدمات رسانی بهتر به مردم فرمانداران را همراهی می کنند.
با حضور مدیر کل حراست استانداری؛
همایش منطقه ای حراست های فرمانداری و شهرداری شهرستان های بوئین زهرا و آوج با حضور مدیر کل حراست استانداری برگزار شد.
با حضور مدیرکل حراست استانداری و فرماندار قزوین:
جهت گیری حراست ها باید ارتقای اشخاص توانمند باشد
با حضور مدیرکل حراست استانداری و فرماندار قزوین،محمد جواد آقایی بعنوان مسئول جدید حراست فرمانداری قزوین معارفه شد.
مدیرکل حراست استانداری:
مدیرکل حراست استانداری گفت: حراست ها، حافظ آبروی سازمان ها هستند
با حکم استاندار انجام شد؛
با صدور حکمی از سوی فریدون همتی استاندار قزوین، بهزاد پرویزی، به عنوان رییس کارگروه حراست و استعلامات سفر ریاست جمهوری در استان، منصوب شد.
با صدور حکمی؛
با صدور حکمی، باقر اکبرپور به عنوان معاون اداره کل حراست استانداری منصوب شد.
مدیر کل حراست استانداری :
مشاور استاندار و مدیر کل حراست استانداری گفت : مجموعه حراست امین و حافظ سلامت سرمایه انسانی و دستگاه اداری می باشد.
مدیرکل حراست استانداری در دیدار با شهردار قزوین:
مدیرکل حراست استانداری در دیدار با شهردار قزوین بیان داشت: حراست ها در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارند.
استاندار در همایش حراست های دستگاه های اجرایی :
حراست ها بهترین امین و مشاور برای مدیریت دستگاه هستند
استاندار در همایش حراست های دستگاه های اجرایی بیان کرد : پیشگیری از فساد ، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه رضایت مندی شهروندان را فراهم می کند.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها