رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
فرماندارآوج:
فرماندار شهرستان آوج تاکید کرد:حراست ها باید احساس محبت و امنیت را در سازمان تزریق کنند
مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری :
مشاور استاندار و مدیرکل حراست در دومین همایش عمومی حراست های تابعه استانداری قزوین بیان داشت:مهم ترین رسالت و وظیفه ذاتی حراست ها حفظ و صیانت از نیروی انسانی سازمان است.
مدیرکل حراست استانداری قزوین:
مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین:روابط عمومی یک حرفه پراسترس و ۲۴ ساعته است که هیچ وقت تعطیل بردار نیست.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
فرماندارآوج:
فرماندار شهرستان آوج تاکید کرد:حراست ها باید احساس محبت و امنیت را در سازمان تزریق کنند
مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری :
مشاور استاندار و مدیرکل حراست در دومین همایش عمومی حراست های تابعه استانداری قزوین بیان داشت:مهم ترین رسالت و وظیفه ذاتی حراست ها حفظ و صیانت از نیروی انسانی سازمان است.
مدیرکل حراست استانداری قزوین:
مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین:روابط عمومی یک حرفه پراسترس و ۲۴ ساعته است که هیچ وقت تعطیل بردار نیست.
سمیعی مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین:
سمیعی مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین گفت: اولویت کار حراست ها پیشگیری است
سمیعی مشاور استاندار خبر داد:
گردهمائی مسئولین حراست های فرمانداری ها،شهرداریها و ادارات تابعه با حضور مرتضی سمیعی مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری،محمد قاسمی دادستان قزوین و امینی رئیس کل حراست های...
سمیعی مدیرکل حراست استانداری:
مشاور استاندار قزوین و مدیرکل حراست استانداری گفت: یکی از وظایف مهم ما در مجموعه حراست پیش بینی و پیشگیری از آسیب ها است.
با حکم استاندار قزوین:
با صدور حکمی از سوی زاهدی استاندار قزوین،مرتضی سمیعی به سمت مشاور و مدیرکل حراست استانداری منصوب شد .
معاون اداره کل حراست استانداری قزوین تاکید کرد:
معاون اداره کل حراست استانداری در جمع مسئولین حراست فرمانداری ها و شهرداری ها بر ضرورت توجه ویژه و اهمیت دادن به امور پژوهشی و علمی در تدوین برنامه های عملیاتی تاکید کرد.
مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری:
مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری در همایش آموزشی-توجیهی مدیران و کارشناسان اظهار داشت: نیروی انسانی در هر سازمان به عنوان مهمترین سرمایه آن سازمان است و برگزاری دوره ها ی...
مدیرکل حراست استانداری قزوین:
مدیرکل حراست استانداری قزوین گفت:حفظ و ارتقای سطح رضایت مندی مردم؛مهمترین وظیفه حراست هاست
اشتراک در لیست اخبار واحد ها